AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ?Choroba máva často negatívny dopad aj na finančné príjmy rodín našich pacientov. Chceli by sme, aby bola naša starostlivosť dostupná pre každého, kto to v danom období potrebuje. Preto sme nezaviedli žiadne poplatky. Fungovanie mobilného hospicu je finančne nákladné a je priamo závislé od štedrosti malých darcov aj veľkých sponzorov. Bezradnosť a utrpenie, ktoré zažívajú naši pacienti na sklonku života a ich blízki pred prijatím do našej starostlivosti, a ich vďačnosť nás denne presviedčajú o tom, aký veľký význam má naša služba, ktorá donedávna v Turci donedávna neexistovala. Aj Vy môžete byť súčasťou tohto dobrého a potrebného diela. Pridajte sa k našim pravidelným podporovateľom. Akákoľvek väčšia či menšia suma posielaná pravidelne na náš účet nám pomôže pokračovať v práci pre našich pacientov.
Ďakujeme Vám za podporu a prejavenú dôveru.

Podporiť nás môžete zaslaním jednorazového alebo pravidelného finančného daru na číslo účtu:
IBAN: SK62 8330 0000 0021 0236 0196 (Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, svoju e-mailovú adresu a slovo "DAR")

Môžete nás tiež podporiť poukázaním 2% z dane.

Tlačivo na darovanie 2%
2%mohobm.pdf