Mobilný hospic Božieho milosrdenstva je zdravotnícke zariadenie, ktoré v Martine a
okolí poskytuje komplexnú špecializovanú paliatívnu hospicovú starostlivosť
nevyliečiteľne chorým pacientom na sklonku ich života tak, aby mohli zostať DOMA,
v kruhu blízkych až do konca. Mobilný hospic nie je ADOS, ani opatrovateľská služba.
O pacienta sa stará celý tím odborníkov (lekár, zdravotné sestry, sociálny pracovník,
duchovný, dobrovoľníci...).

Od augusta 2023 prichádzame domov do rodín v Turci, aby sme zmiernili telesné,
duchovné, psychické i sociálne utrpenie v dôsledku choroby, rešpektujúc
individualitu a dôstojnosť pacienta.
V prípade otázok, záujmu o prijatie do našej starostlivosti nás neváhajte
kontaktovať:

Mobilný hospic Božieho milosrdenstva
☏ 0910 842 913 (Po - Pia od 8.00 do 16.00 hod.)
✉ mobilnyhospicbm@gmail.com

2% pre lepší život v posledných dňoch


Tento rok prvýkrát môžete svoje 2% z daní venovať na nový zmysluplný cieľ - na pomoc nevyliečiteľne chorým, zväčša onkologickým pacientom.

Na každom dni života záleží, aj na tom poslednom.

Vaše 2% pomôžu pacientom v Turci prežiť posledné dni života DOMA, bez bolestí a utrpenia, dôstojne, v kruhu najbližších.


Pomôcť môžete aj Vy!