Podmienky prijatia do starostlivosti Mobilného hospicu BM


Pacient, ktorý má záujem o prijatie do starostlivosti nášho mobilného hospicu musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 • terminálne štádium (zväčša) onkologického ochorenia, chronické nevyliečiteľné, pokročilé a progredujúce ochorenie s časovo obmedzeným prežívaním
 • ukončenie alebo odmietnutie aktívnej liečby
 • zhoršujúca sa mobilita/imobilita pacienta, neschopnosť navštevovať lekárov ambulantne
 • prianie pacienta stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí a vhodné domáce prostredie
 • zabezpečená celodenná (24 - hodinová) starostlivosť najmenej jedným členom
 • rodiny, prípadne striedavá starostlivosť viacerých osôb, ktoré budú schopné s hospicom spolupracovať
 • bydlisko do 40 km od Martina
 • poskytnutie zdravotnej dokumentácie (lekárskych správ) o ochorení
 • odporučenie/výmenný lístok ošetrujúceho lekára k poskytovaniu domácej hospicovej starostlivosti
 • slobodný informovaný súhlas pacienta (ak je možný) a vyplnená “Dohoda o poskytovaní paliatívnej starostlivosti”
 • to, či bude pacient prijatý do našej starostlivosti závisí aj od našich aktuálnych kapacitných možností
Cieľom našej starostlivosti je, aby mal pacient čo najväčší komfort a mohol prežiť svoje posledné dni doma (pokiaľ si to praje), bez zbytočného utrpenia, bez potreby opakovaných hospitalizácií na akútnych oddeleniach nemocnice, či návštev RZP. To sa dá zabezpečiť len v prípade, že sa oňho doma celodenne stará spoľahlivá osoba/viacero osôb, ktoré budú pripravené s nami spolupracovať. Pokiaľ pacient takúto blízku osobu nemá, vhodnou alternatívou je lôžkový hospic.