Čo je to paliatívna starostlivosť?


Paliatívna medicína sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním.

Úlohy paliatívnej starostlivosti:
  • zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti
  • poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
  • zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav
  • neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
  • zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov
  • integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta
  • poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti
  • poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia.