Ako je to s financovaním?


Vieme, že choroba máva často negatívny dopad aj na finančné príjmy rodín našich pacientov. Preto nevyberáme žiadne poplatky za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Chceme, aby bola naša starostlivosť dostupná pre každého, kto to v danom období potrebuje.

Mobilný hospic Božieho milosrdenstva vznikol aj vďaka projektu financovanému Ministerstvom zdravotníctva – „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, ktorý však v decembri 2023 končí. V súčasnosti máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Úhrada z verejného zdravotného poistenia však zďaleka nepokrýva náklady na prevádzku hospicu a na našu starostlivosť.

Naše ďalšie fungovanie je priamo závislé od štedrosti darcov a sponzorov. Akákoľvek finančná podpora na náš účet SK62 8330 0000 0021 0236 0196 nám pomôže pokračovať v potrebnej starostlivosti o našich pacientov. Ďakujeme.

O ďalších možnostiach podpory činnosti Mobilného hospicu Božieho milosrdenstva sa dozviete v sekcii: POMÔŽTE NÁM.